עברית  |  English  |  אמנת חוף הכרמל

 

 

החזון שלנו:
 
חוף הכרמל – חבל ארץ של טבע, חקלאות, תיירות כפרית ופיתוח בר-קיימא
שיפור איכות החיים של תושבי חוף הכרמל – בשבילנו ולמען הדורות הבאים
 
 
השדולה תטפל בנושאים הבאים:
 
1.
העמדת נושא החינוך בראש סדר העדיפויות של המועצה ובכלל זה רפורמה מהותית
בפעילות הנוער בישובים, והוספת תכנים במוסדות החינוך כגון חינוך סביבתי, מעורבות
קהילתית ומניעת אלימות.
 
2.
מחויבות מוחלטת ומוכחת של המועצה לשמירה על החופים, ושימור ערכי טבע, נוף,
עתיקות ומורשת. שמירת האינטרסים של הציבור ונגישות לחופים, אכיפת חוק נסיעות
בחופים ושמורות טבע, ושמירה על ניקיונם.
 
3.
פיתוח אחראי ומאוזן, תוך שמירה על המרחב הירוק שנותר בשטח המועצה, ועידוד
תיירות כפרית וחקלאות אורגנית.
 
4.
פעולות להפחתה ולמניעה של זיהום אויר, קרקע, ים ומים בשטחי המועצה, התנגדות
להכנסת מפעלים מזהמים לתחומי המועצה ואכיפת החוק מול מפעלים קיימים.
 
5.
עידוד ותכנון הקמת מערך תחבורה ציבורית בכל חוף הכרמל לצמצום השימוש ברכב פרטי,
לרבות לתחנת הרכבת, פתיחת קווי ההסעה למיר"ב לתנועה בין הישובים, הקמת
שבילי אופניים וחנייה מוסדרת לאופניים.
 
6.
הקמת אגף איכות סביבה במועצה בראשות איש סביבה מקצועי, אשר יפעל למימוש כל עקרונות
השמירה על הסביבה ועל איכות ובריאות חיינו, לרבות מחזור פסולת, ניקיון סביבתי, זיהום אויר,
קרקע ומי תהום, קווי מתח עליון, אסבסט וכד'.
 
7.
פעולות אקטיביות של המועצה למיחזור אשפה בישובים, כגון: אשפה אורגנית, עיתונים ומוצרי
נייר, ניילונים ובקבוקי פלסטיק, ציוד אלקטרוני, מניעת השלכת פסולת מכל סוג שהוא,
ואכיפת החוק מול מפירי החוק.
 
8.
החלת עקרונות מינהל תקין ושקיפות מלאה על כל פעילות המועצה ומוסדותיה, תוך שיתוף
הציבור. ניהול המועצה והקצאת משאביה על בסיס סדרי עדיפות ציבוריים וראיה כוללת
של האינטרסים האזוריים המשותפים לכלל תושבי האזור.
 
9.
הקמת מנהלה ייעודית במועצה, לשמירה על האזור כמרחב ביוספרי, כמתחייב מהתקן הבינלאומי.
(מרחב ביוספרי - הגדרה לאיזור מוגן, המשלב בחכמה בין שימור מגוון ביולוגי לבין פיתוח כלכלי,
ועונה על שורה של קריטריונים אקולוגיים תכנוניים המוגדרים על ידי אונסק"ו)
 
10.
הגברת הביטחון האישי של תושבי האזור וטיפול רציני ומתמשך במניעת אלימות, עבריינות
רכוש ועבריינות נוער בתחומי המועצה, באמצעות חיזוק והרחבת הגופים הקיימים בתחום.

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com