עברית  |  English  |  דף הבית >> איכות האויר בעתלית >> בית המשפט
 
ראש הטופס
קנס לכרמל כימיכלים           
תחתית הטופס
 
 
700,000 ש"ח קנס לחברת כרמל כימיקלים בגין זיהום ים
הקנס הגבוה בתולדות המדינה בגין זיהום ים
מקור:דובר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון: 31/01/2006

שופט בית המשפט השלום בחיפה, כמאל חיר, גזר על חברת כרמל כימיקלים קנס כספי בגובה של 700,000 ש"ח בגין עבירה על החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים. יש לציין כי זהו הקנס הגבוה ביותר בתולדות המדינה בגין עבירה של זיהום ים. כמו כן, מנהלי המפעל בתקופות הרלוונטיות לאישומים, הופנו ע"י בית המשפט לשירות מבחן לצורך הגשת תסקיר מבחן לשם קביעת תוכנית של"צ (שירות לתועלת הציבור).

העבירות: בת"פ 4831/01 הואשמה חברת כרמל כימיקלים בכך, שבשלושה מועדים הזרימה שפכים ממפעל לייצור כימיקלים, המצוי במתחם מפעלי המלח בעתלית, דרך תעלת ניקוז לעבר הים תוך לכלוך רשות הרבים. בנוסף לחברה הואשמו גם מר דוד דנקנר שהיה בעת האירוע הראשון מנכ"ל המפעל, וכן מר עמוס גולדברג, שהיה בעת האירוע הראשון סמנכ"ל המפעל ולאחר מכן המנכ"ל. הנאשמים הואשמו בתיק זה בעבירות על החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק המים, וחוק שמירת הניקיון.

בת"פ 3172/04 הואשמו חברת כרמל כימיקלים בע"מ ומר עמוס גולדברג - מנכ"ל המפעל בתקופה הרלוונטית - בשני אישומים, כמפורט כדלהלן:
אישום ראשון - במספר מועדים במהלך שנת 2001, הזרימו הנאשמים שפכים מהמפעל אל תעלת הניקוז האזורית וממנה לים, באזור מפרץ עתלית. השפכים האמורים כללו, בין היתר, חומרים מסוג אמוניה ופורמאלדהיד, המהווים "חומר מסוכן" כהגדרתו בתוספת השניה לחוק החומרים המסוכנים. מעבר לכך, נמנעו הנאשמים מלתפעל את בריכת האידוי, המצויה בשטח מפעלי המלח, כך שתמנע גלישה ודליפה של שפכים ממנה.
בגין מעשים אלו הואשמו הנאשמים בגין איסור זיהום מים - עבירה לפי חוק המים, הזרמת שפכים ממקור יבשתי לים ללא היתר - עבירה על החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, עיסוק בחומרים מסוכנים בניגוד לתנאי היתר - עבירה על חוק החומרים המסוכנים, איסור השלכת פסולת ולכלוך רשות הרבים - עבירה על חוק שמירת הניקיון, ועבירות על תקנות המים (מניעת זיהום מים)(בריכות אידוי ואגירה).

אישום שני - במהלך התקופה שבין חודש ינואר 2001 לנובמבר 2001 לא הפעילו הנאשמים ולא תחזקו את המערכת לאיסוף וטיפול בשפכי המפעל בהתאם לתנאים הנוספים ברשיון העסק שהיה ברשות המפעל ובאופן שאינו גורם או עלול לגרום לזיהום מקור מים. גם התראה שנשלחה לנאשמים על ידי מנהל מחוז חיפה במשרד לא הועילה.

פסק הדין: ביום 29/1/06 ניתן פסק הדין, שאימץ את הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים. בית המשפט הרשיע את חברת כרמל כימיקלים בע"מ בכל האישומים, שיוחסו לה, על סמך הודאתה, וגזר עליה קנס כספי של 700,000 ₪ והתחייבות על סך 700,000 ₪ להימנע מעבירה בה הורשעה למשך שנתיים מהיום. בנוגע למר דוד דנקנר ומר עמוס גולדברג - בית המשפט ראה אותם כמודים באישומים שהואשמו בהם אך נמנע מהרשעתם והיפנה אותם לשירות המבחן להגשת תסקיר מבחן לשם קביעת תוכנית של"צ (שרות לתועלת הציבור).
 
 
 
 

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com