עברית  |  English  |   
2 לדצמבר 2007
 
הודעה לעיתונות
 
מפעל כרמל כימיקלים מסכן את בריאותם של תושבי עתלית!
 
רקע:
בחודש אוגוסט פנתה עמותת כחול וירוק באמצעות הקואליציה לבריאות הציבור אל מחוז חיפה של משרד להגנת הסביבה בבקשה לבדוק את התנהלותו הסביבתית של מפעל כרמל כימיקלים.
בסיכום המכתב נאמר: "התמונה העולה מהנתונים שהועברו אלינו ע"י התושבים היא מדאיגה ביותר, ואנו דורשים נקיטת פעולה מידית להפסקת הזיהום המסוכן של פרומלדהיד.
יש כאן סכנה ברורה ואמיתית לבריאותם של אלפי אזרחים. פרומדהיד הוא חומר מסוכן ביותר הדורש מניעה מהירה וחד משמעית."
חשוב לדעת שמפעל חיפה כימיקלים ממוקם במרחק של מאות מטרים בלבד מתחנת הרכבת של עתלית, בה עוברות רכבות המסיעות אלפי אנשים ביום הנחשפים לפורמלדהיד.
בעקבות פניית העמותות ביצע המחוז בדיקה מהירה של המפעל אשר בסופה זומן המנכ"ל לשימוע אצל מנהל המחוז מר. רוברט ראובן.
 
שימוע:
מפרטים העולים בעקבות השימוע מתגלה תמונה מחרידה של מפעל כימי העובד במרכז אוכלוסיה בצורה סביבתית המסכנת את בריאותו של הציבור.
המפעל אינו עומד בהוראות שניתנו לו לצורך היתר הרעלים, כולל אחסנה לקויה של חומרים מסוכנים.
לאחר שהמפעל עמד בדרישות של פליטות ממקורות מוקדיים, הוא נדרש להכין תוכנית למניעת פליטות בלתי מוקדיות אך לא העביר תוכנית כזאת למשרד. תלונות חוזרות ונשנות על ריחות מגיעות למחוז, ובדיקות של רמות מסוכנות של פרומלדהיד מתגלות בסביבות המפעל
למרות דרישות המחוז בעבר, המפעל עדיין לא ביצע תוכנית לאיסוף תשטיפים והפסקת האידוי של חומרים רעילים ומסוכנים מבריכות האידוי.
במפעל נמצאו מקורות אפשריים לזיהום קרקע, והמחוז דרש לבצע סקר קרקע, ולבדוק שוב אטימות של ציוד אחסנה.
עוד התברר בשימוע שהרשות המקומית הוציאה רישיון עסק למפעל, זאת למרות שהתנאים המוקדמים שהוגשו למפעל ע"י המחוז לא בוצעו, והמחוז לא נתן את אישורו לרשיון.
 
הקואליציה לבריאות הציבור ועמותת כחול וירוק מברכים את מחוז צפון משרד להגנת הסביבה על מהלך זריז וחריף כנגד התנהלותו הסביבתית של כרמל כימיקלים, וקוראים למפעל לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לו במהלך השימוע!
בריאותם של תושבי עתלית אינו יכול להיות הפקר!
 
לפרטים נוספים:
יזהר רשף
רכז הקואליציה לבריאות הציבור
052-8346408

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com