עברית  |  English  |  התכנית לפיתוח חוף הבונים- על מה מדובר? 

 תוכנית חוף הבונים חכ/1/יג

 המנון המאבק - "לא בונים בחוף הבונים"

 

רקע (מתוך האתר של החברה להגנת הטבע)
 
 
בדוח הסביבתי שהוכן לצורך התכנית, נכתב, בין היתר: "חוף הבונים "לדעת רבים [...] הוא חוף הים היפה, העשיר והמגוון ביותר בחופי ישראל. חוף הבונים [...] מהווה פינת טבע המרגשת גם את חובבי הטבע הידענים, אלו שמכירים את הצמחים ובעלי החיים ויודעים את ערכם [...] וגם את חובבי הטבע שנהנים לבלות במחיצתו, בלי להכיר את כל הפרטים וכל השמות.
בהשוואה לחופים אחרים באזור, חוף הבונים הוא העשיר והמגוון ביותר: "כל הקומפלקס החופי המקומי הוא מיוחד ויש להגן עליו. בתוך הקומפלקס החופי מצויים מספר ערכי טבע שיש לשמור עליהם במיוחד. בחלקם אלו מינים בודדים בעלי יחוד ובחלקם מופעים מיוחדים של מינים נפוצים יותר. חלק מהאזור מוגן בחוק מתוקף היותו שמורת טבע, באזורים האחרים אשר אינם שמורת טבע מצויים מיני צמחים שהם מבחינת ערכי טבע ראויים לשימור." 

 
אולם למרות האמירות החד משמעיות בדו"ח הסביבתי לגבי ערכי הטבע והנוף הייחודיים והנדירים והחשיבות לשמרם, מקודמת תכנית המייעדת חוף רחצה חדש בחוף החולי שמצפון לשמורת הטבע המוכרזת. התכנית  כוללת  שני מוקדי פיתוח ושירותים בחוף הבונים:
 
 
 
 
מוקד מרכזי - בשטח חוף רחצה הפעיל כיום ומנוהל ע"י רשות הטבע והגנים, התכנית מאפשרת בניה של מרכז הדרכה, מרכז מידע, קיוסק, מחסן ומשרד בהיקף כולל של 180 מ"ר וכן פרגולה בגודל 50 מ"ר.  בסמוך למוקד זה ממוקמת חניה.
מוקד צפוני – מצפון לשטח הרחצה הקיים, סמוך לנחל מהר"ל, התכנית מאפשרת בניה של מסעדה ומזנון, שירותים ,מקלחות , מחסן ומשרדים בהיקף בניה של 240 מ"ר וכן פרגולה בגודל 100 מ"ר. בסמוך למוקד זה ממוקמת חניה.
החברה להגנת הטבע מתנגדת לתכנית המוצעת וטוענת כי הקמת מוקד חדש נוסף של שרותי חוף ומסעדה בשטח חוף הבונים, מצפון למוקד החוף הקיים, תביא לפגיעה קשה בשטחים איכותיים ביותר הכוללים ערכי טבע ייחודיים ורגישים.
בחברה להגנת הטבע סבורים כי אין כל הצדקה למקם שני מוקדי פיתוח, בשטח חוף שהוא מהרגישים והייחודיים בחופי הארץ. כמו כן, ניתן לתת מענה לצורך הציבורי בחופי רחצה, על ידי הרחבת חופים מפותחים וקיימים במרחב חוף הכרמל, בנווה ים ובדור, וכך לאפשר את האיזון הרצוי בין שימור הסביבה החופית ובין התועלת והנאת הציבור.
 
 
הפגיעה במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות 
בתחום התכנית לחוף רחצה, למרות היותו מחוץ לשמורת הטבע, קיימים אזורים ערכיים, ייחודיים ורגישים ביותר מבחינה אקולוגית אשר עלולים להיפגע מהתכנית, ויש צורך למנוע את הפגיעה בהם ואפילו לתת להם הגנה נוספת.
אזור המלחה בעורף החוף מצפון לנחל מהר"ל -  אחת  ממלחות החוף המועטות המקיימות עדיין מערכת אקולוגית מגוונת עם שיעור גבוה של מינים נדירים מחד ומינים מאפייני מלחה מאידך. החוליות שמצפון לנחל - בתי גידול רבי עניין של פאונה ופלורה של חולות בלתי מיוצבים ומיוצבים למחצה  ביניהם מינים נדירים, מינים אנדמיים ואף מינים המצויים בסכנת הכחדה. החוף החולי הצפוני, המהווה אזור הטלה לצבי ים - על פי רשות הטבע והגנים, נצפו השנה ובשנים הקודמות עליות והטלות של צבי ים בחוף זה. מוקד שרותי החוף הכולל מסעדה, המוצע במרחק 70 מטר מהחוף , יגרום להפרעה ופגיעה בפעילות ההטלה של צבי הים. גם ללא מסעדה, עצם הקמת מוקד השירותים ופיתוח חוף הרחצה יסכל בעתיד את האפשרות לשמר את ערכי הטבע בשטח, ועם המסעדה ביתר שאת.
מדובר בפעילות רועשת אשר מתמשכת עד שעות מאוחרות של הלילה וכפי שקורה בחופים אחרים, לא אחת מתלווה למסעדה כזאת בחודשי הקיץ שהם עונת ההטלה, פעילות אירועים שהיא בעייתית במיוחד. בנוסף לפגיעה האקולוגית הצפויה,המופע החזותי של מוקד השירותים והמסעדה באזור טבעי זה, הוא בעייתי ביותר ויש בו פגיעה של ממש באופיו של האזור.
 
 
הפתרון המוצע:
קידום מוקדים חלופיים לפיתוח חופי רחצה בחוף כרמל, שימור חוף הבונים כטבעו והרחבת שמורת הטבע באזור


אין חולק על כך שהקמת המוקד הצפוני וחוף הרחצה החדש, יהוו פגיעה במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות הנדירות הקיימות באזור זה. 
הדרך היחידה להבטיח את שימור ערכי הטבע והנוף בסביבה חופית שבאזור הבונים, היא להותיר רצועת חוף טבעית, באורך של כ – 5.5 ק"מ בין נווה ים לדור, ללא כל מוקדי בינוי או חופי רחצה מפותחים נוספים על הקיים היום.

פיתוח והרחבה של החופים בנווה ים ודור,  יביא בסופו של דבר למשיכת קהלים גדולים אשר מבקשים להשתמש בנגישות נוחה לחופים ובאפשרויות מגוונות בחוף, כולל לינת לילה. ניתן יהיה עם הרחבת חופים אלה, לאפשר גם לינת לילה בחוף יותר פתוח ו"פרוע" בשולי המוקדים המפותחים של החוף. זאת מתוך ההנחה שחלק מהציבור מבקש להתרחק מהמולת מוקדי הפיתוח.

יחד עם זאת, אנו סבורים כי את השטח המוצע כרגע לחוף רחצה חדש ולשמורת טבע (המוקד הצפוני), יש לקדם כשמורת טבע בלבד. כך ניתן יהיה באמת להגן עליו. לא בדרך של הסדרה לשירותי חוף אשר אגב כך, תנסה ללא הצלחה לשמר את ערכי הטבע, אלא בדרך של הקניית הייעוד הנכון לשטח זה והוא – שמורת טבע.
 
לשכת התכנון המחוזית ומתכנן מחוז חיפה מתנגדת גם היא לפיתוח המוקד הצפוני: המחוז בעת הדיון להפקדה הייתה שלא לאפשר את פיתוח המוקד הצפוני. בפרוטוקול החלטת הועדה המחוזית נכתב: "בהתאם למסקנות הדו"ח לשכת התכנון השתכנעה כי המוקד הצפוני וחוף הרחצה המוצע יהווה פגיעה במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות הנדירות הקיימות בתא שטח זה. כן מציינת הלשכה כי הינה מקדמת 2 מוקדי תיירות רחבי היקף: מצפון לבונים, את אתר נווה ים ומדרום את אתר דור נחשולים. אתרים אלו כוללים בתוכם חוף רחצה מוסדר ופעילות מגוונת של תיירות חופית הכוללת לינה ומגוון שירותים נלווה. לשכת התכנון סבורה כי לאור ממצאי הדו"ח ולאור העובדה כי מקודמים מוקדי תיירות חופית בקירבת מקום, ראוי להשאיר חוף זה כטבעו ולא ליעד בחלקו הצפוני חוף רחצה מוסדר ואתר לשהיית לילה."
 
עמדת המשרד להגנת הסביבה נגד קידום התכנית: "לאור ממצאי הדו"ח הסביבתי משרדנו מתנגד לקידום התכנית המוצעת לחוף רחצה כפרי - על השירותים והפיתוח המוצעים בו - ולאזור לינה בחוף הבונים, אשר צפויים לגרום לפגיעה קשה במשאבי טבע ובמערכות אקולוגיות ייחודיים, נדירים וראויים לשימור. משרדנו מציע לבחון חלופות אחרות לאזור לינה וחוף רחצה כפרי באזור חוף הכרמל".
  
 
 
את התכנית יזמה המועצה האזורית חוף כרמל, בראשות כרמל סלע
 
אנו שמחים לבשר שהועדה שדנה בערר שהחברה להגנת הטבע הגישה נגד תכנית הפיתוח בחוף הבונים קבעה כי אינה מקבלת את התכנית והיא מחזירה אותן לדיון נוסף.
הועדה דנה בשתי סוגיות עיקריות ביחס לתכנית:
האם כדי לפתור את המפגעים (נסיעות על החוף, לכלוך וכדומה) הפתרון הוא הכרזת האיזור כשמורה. הועדה  קובעת כי יש לאכוף את החוקים הקיימים, ואין צורך בבינוי מיותר או בהכרזה על האיזור כשמורת טבע.
האם חוף מורכז יכול להיות גם שמורת טבע- וגם חוף מוכרז. לדעת הועדה שאי אפשר.
יתרה מכך, הועדה מעלה את השאלה האם יש בכלל צורך בחוף נוסף בנוי ואולי כדאי ונכון להשאירו טבעי. בהמשך ציטוטים נבחרים מתוך ההחלטה.
אנו מברכים על החלטת ועדת הערר שתומכת בכל הטיעונים עליהם חתמו 21,000 איש: שמירת החוף הטבעי ובמקביל אכיפת הפיקוח בהתאם לחוק.
אנו מקווים שועדת הולחוף (הועדה לשמירת הסביבה החופית) תאמץ את המלצות ועדת הערר, ויחד עם המועצה האזורית חוף הכרמל יפעלו לאכיפת והסדרת החוף מבלי לפגוע באופיו הטבעי וייחודו.
 
מתוך החלטת הועדה:
"ועדת הערר הגדירה את החוף כבעל ייחודיות אקולוגית ונופית, וקבעה כי בהחלטת הולחוף לא ניתן מענה מספק ביחס לצורך בחוף רחצה מוכרז בצפונו. עוד קבעה הוועדה כי "כל המפגעים שתוארו על ידי הצדדים: לכלוך, נסיעות כלי רכב על החוף ומאהלים הפוגעים בסביבה האקולוגית… ניתנים לטיפול באמצעות מנגנונים חוקיים קיימים ובוודאי שאין צורך בהכרזת החוף כששמורת טבע כדי להבטיחם".
""הולחוף מוצאת כי הצורך בהסדרת חוף כפרי נובע מהצורך בהסדרת השטח לנוכח ריבוי המפגעים בו. ואולם, לפיתרון בעיית המפגעים קיימים, כאמור, פתרונות אחרים מכוח החוקים דלעיל המסדירים מנגנון אכיפה: חוק שמירת הניקיון, חוק איסור נהיגת כלי רכב בחוף הים, והאפשרות למנוע לינה במקום בתכנית שכל תכליתה קביעת איסור הלינה. מהטעמים שהובאו לנו ומהפירוט לעיל, אנו מוצאים כי הגופים אשר החליטו על הסדרת החוף, לא בחנו כנדרש את מכלול השיקולים הנדרשים לאישור תכנית לחוף רחצה, אלא נדרשו לשיקולים שלטעמנו, כאמור לעיל, אינם השיקולים הנכונים...אין מחלוקת כי שטח החוף הצפוני הוא שטח יפה ומיוחד ואך ברור הוא, כי בקרב חופי הארץ, המהווים לכל הדעות משאב ציבורי  מוגבל – יש להותיר גם חופים טבעיים.  
כאמור, אין חובה להסדיר חוף, ואין חובה להבטיח שירותי חוף. ישנם חופים מוכרזים המיועדים לרחצה, ישנם חופים אסורים ברחצה וישנם חופים שבהם לא נאסרה הרחצה על פי הוראות הדין ולכן היא מותרת. במקרה הזה ישנו ציבור הנהנה מחוף מוסדר בעוד שישנו ציבור הנהנה מחוף טבעי, שאינו מבונה ונעדר שירותי חוף...דווקא לחוף הצפוני באים אלה המבקשים להנות מחוף טבעי. על כן היה על סוגיה זו ושאלת ההצדקה אם בכלל לשנות את אופי החוף ולהפכו לחוף שבו יותר בינוי ויינתנו שירותי חוף לבוא במתחם שיקוליהם של מוסדות התכנון הרלוונטיים....הבאים לחוף באים אליו דווקא משום כך שאינו מוסדר. לפיכך הסדרת החוף לא בהכרח תיתן לבאים את המענה המבוקש על ידם, אלא להפך, תפגע בהנאתם של המחפשים אחר חוף טבעי לשות בו. בנסיבות אלה, הסדרת החוף ממילא לא תתעל את האוכלוסיה הבאה לשמורה צפונה....יתרה מזו אפשר שהמשתמשים הקיימים דווקא ימשיכו ויזלגו צפונה מתוך חיפוש אאחר חוף טבעי ובלתי מפותח.
א. אנו מחזירים את התכנית לולחוף, כדי שתבחן אם קיים צורך בהסדרת החוף, שלא במשולב עם שמורת טבע, תוך שקילת כל השיקולים שהוצגו על ידינו. על החחלטה להידרש לשאלת קיומה של הצדקה לשינוי מצבו הנוכחי של החוף, ולשאלה האם ראוי שחוף הבונים יוסדר כחוף רחצה שבו יינתנו שירותי חוף ושירותים נלווים, ללא קשר לשיקולי אכיפה, ובכל זאת על רקע בחינת מיקומו בסמיכות לחופי רחצה נוספים הנמצאים שלא במרחק רב.
ב. בכל מקרה יצוין כי חברי הוועדה העלו ספק בדבר נחיצותה של מסעדה במקום, ועל כן, אף אם הולחוף תאשר את הסדרת החוף, הוועדה מנחה את הולחוף לבחון את הצורך בהקמתה של מסעדה ביתר קפדנות."
 

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com