עברית  |  English  |  פרוטוקול החלטות הועדה לשמירה על הסביבה החופית 25/3/09

 
נושא מס' 5:
חכ/ 1/ יג : חוף הבונים
 
התכנית מציגה תכנון כולל לרצועת חוף הים, רכסי הכורכר והשטח החקלאי, ומחלקת את השטח לשלושה שימושים עיקריים: חוף רחצה בצפון, פעילות אנושית מבוקרת במפרצים המרכזיים ושמורת טבע בדרום.
מטרות התכנית כוללות הגנה ושימור משאבי הטבע והנוף וכן מתן מענה לצרכי הציבור לרחצה ושהייה בחוף הים, פעילויות סיור וטיול, פנאי ונופש. למקום מגיעים מטיילים רבים והפעילות כוללת פעילות יומית וכן לינה באוהלים במהלך חודשי הקיץ, רכבי שטח נכנסים לחלקים הצפוניים של שטח התכנית.
התכנית כוללת שני מוקדי שירותים – הצפוני בשטח של 300 מ"ר, והדרומי בשטח של 120 מ"ר. התכנית מסדירה דרך גישה ומוקדי חניה: שתי חניות קטנות שישרתו את המבקרים היומיים הבאים לשמורת הטבע (200 מקומות חנייה), וחניה צפונית גדולה יותר (560 מקומות חנייה). לאורך החוף מתוכננת טיילת (שביל). שמורת הטבע מורחבת לכוון מזרח (70 דונם נוספים). באזור נחל מהר"ל מתוכנן חניון לילה. כן קובעת התכנית הוראות והנחיות בתחום הבינוי והעיצוב.
הולחוף דנה בתכנית והחליטה לאשרה בתנאים ביום 26.3.09. הולנת"ע אשרה ההקלות.
החברה להגנת הטבע הגישה ערר על החלטת הולחוף. ועדת הערר, בהחלטה שפורסמה ביום 16.2.09, קבלה את הערר וקבעה שאף שהולחוף ביקשה לקדם את האינטרס החופי נפל פגם בהחלטתה. בהתייחסה להחלטת הולחוף, להגדיר את אזור החוף הצפוני כשמורת טבע ולאפשר בו קיומו של חוף רחצה מוסדר, קבעה ועדת הערר כי קיימת סתירה פנימית בין שתי ההגדרות. צוין כי שמורת טבע מחייבת שמירה מירבית על השטח בעל משאבי הטבע היחודיים, בעוד שחוף רחצה מוסדר מחייב הפרת השטח והקמת מתקנים שונים. עוד צוין, כי בחוף רחצה מוסדר אין לגבות תשלום עבור השימוש בחוף, אלא במקרים חריגים, בעוד שבשמורת טבע ניתן לגבות דמי כניסה. כן העירה ועדת המשנה לעררים על שהסדרת חוף הרחצה תקשה על חידוש הטלות צבי הים.
לפיכך, על פי קביעת ועדת הערר, אין מקום לשלב יעודים של שמורת טבע וחוף רחצה בחוף הצפוני, ובהתאם לכך אין לאשר את הפיתוח הנלווה הנדרש להסדרת החוף, ובכלל זה, חניה ודרך גישה. בנוסף, הביעה ועדת המשנה לעררים ספק בדבר נחיצותה של מסעדה במקום.
ועדת הערר החזירה התכנית לדיון בולחוף, על מנת שתבחן אם יש מקום להורות על הסדרת החוף הצפוני כחוף רחצה מוכרז, ללא קביעתו כשמורת טבע ובמנותק משיקולי אכיפה. הולחוף נתבקשה לבחון את הצורך בהסדרת החוף, בהתחשב בחופים המוסדרים הקיימים באזור ובעובדה שהאטרקטיביות של חוף זה נובעת דווקא מהיותו טבעי ולא מוסדר. בנוסף, נדרשה הולחוף לבחון ביתר קפדנות את הצורך בהקמת מסעדה בחוף, שגם אם יפותח צפוי פיתוחו להיות אכסטנסיבי.
היועץ המשפטי לולחוף הציג את נסיבות ומסגרת הדיון.
עורכי התכנית הציגו מרכיבים עיקריים של התכנית, ביחס להחלטת ועדת הערר, וביחד עם מגישיה, נציגי החברה הממשלתית לתיירות והמועצה האזורית חוף הכרמל, הביאו בפני הועדה סקירה של המצאי והביקוש לחופים בחוף הכרמל וברמה הארצית.
לפי עורך הסקירה, היצע החופים המוכרזים חסר. נמסר כי אף שבמועצה האזורית חוף הכרמל נמצאים כשליש מהחופי הים התיכון שאינם אסורים לרחצה, אורך רצועת החופים המוסדרים בתחום המועצה האזורית אינו עולה על 830 מ'. נמסר כי כיום מגיעים כ- 670,000 איש בשנה לחופי חוף הכרמל, מהמרחב המקומי ומהמרחב הארצי. ההערכה היא, כי בשנת 2025 יגיעו כ- 870,000. כמות המבקרים בחוף הבונים בפועל כ- 160,000. בהתחשב בנתונים אלה, נמסר כי יש צורך ממשי בהסדרתו של חוף הבונים. עוד צויין, כי חוף הבונים שונה באופיו מהחופים הסמוכים לו ומהווה מוצר שונה וכי אף בשל כך יש הצדקה להסדרתו של החוף.
נציגי הועד למען חוף הבונים, הציגו עמדתם כי יש לשמור על אופיו של החוף הצפוני. הוצג חשש מפיתוח עתידי, לצד הבנה כי יש לטפל במפגעים. נטען, כי החוף הצפוני מסוכן לרחצה. הועד אסף, לדבריהם, עשרות אלפי חתימות להשארת החוף במצב הנוכחי, וכי התקיים ארוע תמיכה בשמירת החוף הטבעי בו נכחו כאלפיים איש.
נציגת החברה הממשלתית לתיירות, ממגישי התכנית, הסבירה כי התכנית מממשת מדיניות התכנון הארצית והמחוזית, וכי היתה הסכמה נרחבת לגביה בשלבי עריכתה המוקדמים. לפי בדיקת המגישים, הרחצה במפרצונים הדרומיים מסוכנת, בעוד שהחוף הצפוני מתאים לרחצה.
נציג הרשויות המקומיות בולחוף, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל וממגישי התכנית, עמד על נחיצות אכיפה מוגברת, והציג את פעולות האכיפה המתבצעות בחוף. המועצה האזורית שותפה לרשות הטבע והגנים בתקציב אחזקת השמורה, ומקצה תקציב נוסף לפיקוח בשטח החוף. צויין כי מאז הופקד פקח יעודי על החוף, פחתו באופן ניכר פעולות כגון נסיעה לא רשויה.
נציג רשות הטבע והגנים בולחוף הסביר כי קיים בעולם נסיון לשילוב חוף רחצה עם שימור טבע, והציג דוגמה לאבחנה בין השימושים לאורך היממה – ביום חוף לשימוש הציבור, בלילה חוף שמור הנתון להטלת ביצי צבים. לדבריו, הוחל בביצוע ניטור ארוך טווח, הנחוץ לצורך בחינת כושר הנשיאה של החוף. עוד צויין, כי הסדרת החוף לא תפגע בשימור ביצי הצבים, שכן אלו נאספות עם עלות השחר.
יו"ר הולחוף ביקש, כי האורחים יעבירו חומר לעיון הועדה לפי שיקול דעתם.

 
החלטה:
הולחוף תשוב ותדון בתכנית בדיון פנימי.
השתתפו בדיון: שמאי אסיף, אילנה שפרן, לירון דין, גידי ברסלר, שחר סולר, דן ליבנה, רוני זיסו, משה צימרמן, רענן אמויאל, שירלי לוי, שולמית גרטל, ניר אנגרט, עדנה לרמן, כרמל סלע, ניר פפאי, מיכה קליין, אהוד גלילי, אהרון וייסמן.
 

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com