עברית  |  English  |  באזור החוף שמדרום למושב דור במרחק כ- 200 מטר מזרחית לחוף מתבצעת בחצי שנה האחרונה כריית חול בלתי חוקית בהיקף נרחב.

הכרייה מתבצעת במסווה של הכשרת וחפירת ברכות, בפועל למעשה נפתחה במקום מחצבה לכרייה ושיווק של חול המוצא בניגוד לחוק מהסביבה החופית ונמכר/מועבר למקומות אחרים על בסיס מסחרי. במקום הוצבו מאזניים לשקילת המשאיות שמעבירות את החול לצרכנים. מידי יום יוצאות מהאתר עשרות משאיות עמוסות בחול שנגנב מהסביבה החופית בניגוד לחוק.

החול בסביבה החופית הוא משאב טבע יקר ערך ועל פי החוק להגנת הסביבה החופית יש לשמור עליו. אנו פונים אליך ומבקשים שתפעל בדחיפות להפסקת הכרייה ולמיצוי הדין עם העבריינים.

בתאריך ה- 30.3.06 נשלח מכתב לראש המועצה האזורית מר כרמל סלע עם העתקים למנהל מחוז חיפה במשרד איכות הסביבה מר רוברט ראובן ולפקח מנהל מקרקעי ישראל מר יגאל גרשון בבקשה לפעולה דחופה של הפסקת הכריה ולמיצוי הדין עם פורעי החוק.

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com