עברית  |  English  |  דף הבית >> רכס הכורכר בעתלית >> 7-2-2011: מצילים את רכס הכורכר בעתלית – התפתחויות חדשות
7-2-2011: מצילים את רכס הכורכר בעתלית – התפתחויות חדשות
   

עמותת כחול וירוק שמחה לבשר על התפתחויות בנושא תוכנית מתחם הרכס בעתלית: עמותת אדם טבע ודין, המועצה לשימור אתרים, ועד מקומי עתלית והמועצה האזורית חוף הכרמל דורשים לקיים דיון מחודש בתוכנית מתחם הרכס מכ/362 א' ולהתאימה לתוכנית מתאר עתלית.

 

עמדת אדם טבע ודין: תוכנית הרכס אינה תואמת את האמור בהוראות תמ"א 35 המגדירה את אזור עתלית כמרקם חופי ואת עתלית כיישוב מיוחד. תוכנית זו קובעת את מרבית שימושי הקרקע ליישוב ולכן מייתרת את תוכנית המתאר הכוללת. אדם טבע ודין מבקשים להקפיא את תוכנית מתחם הרכס לטובת גיבוש תוכנית המתאר הכוללת ומבקשים להפקיד את תוכנית מתחם הרכס בשנית על מנת לאפשר דיון מחודש בשינויים שנעשו בה לאחרונה והן על מנת שניתן יהיה להתאימה לתוכנית המתאר הכוללת ולא להיפך. למסמך המלא

 

עמדת המועצה לשימור אתרים: עתלית עשירה באתרי מורשת ארכיאולוגיה וטבע שרבים מהם ממוקמים על רכס הכורכר ובמורדותיו. תוכנית מתחם הרכס במתכונתה הנוכחית תפגע אנושות בנכסים היסטוריים אלו ולכן יש לשקול מחדש את תכנית מתחם הרכס מכ/362א כדי ששימור אתרי עתלית ומרקמה העדין לא ירדו לטמיון. למסמך המלא

 
עמדת ועד מקומי עתלית: לאחר מספר ישיבות שהתקיימו בנושא אימץ ועד עתלית את ההחלטה שיש להקפיא את קידומה של תוכנית מתחם הרכס ולהתאימה לתוכנית המתאר ולא להפך.
עמדת ראש מועצת חוף הכרמל: יש לקיים דיון מחודש בתוכנית ולקיים בה שינויים כדי שתותאם לתוכנית המתאר הכוללת של עתלית.
 
לאור האמור לעיל, אנו דורשים לבטל את תכנית מתחם הרכס של מינהל מקרקעי ישראל ולהמתין לסיום הכנת תכנית מתאר כוללת לעתלית! לחתימה על העצומה

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com