עברית  |  English  |  

18/5/2006


לכבוד
מר כרמל סלע
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל.


הנדון: מינוי משרד אדריכלים להכנת תכנית אסטרטגית לעתלית

לאחרונה התבשרנו כי מליאת המועצה אישרה בישיבתה האחרונה באפריל 2006 את מינויה של משרד נעמה מליס לעמוד בראש צוות שיעסוק בהכנת "תוכנית אסטרטגית" לעתלית.

המינוי נעשה ללא מכרז, ובעלות של כ 350,000 ש"ח (ככל הידוע לעמותת "כחול ירוק").

בינואר 2006 סיים משרד האדריכלים נעמה מליס תכנון של איזור בריכות המלח בעתלית עבור חברת המלח לישראל בע"מ ובמימונה, תוכנית שהוכנה על ידי יזם פרטי, בעל אינטרס נדל"ני וכלכלי רב בעתלית. בתוכנית זאת יש פגיעה רבה באיכות הסביבה, בישוב עתלית, ובטבע בכלל.

עמותת כחול וירוק סבורה שהליך המינוי בו נבחר משרד האדריכלים הינו פסול מהסיבות הבאות:

1. קיים ניגוד עניינים בולט במינוי משרד אדריכלים זה, שהרי לא ייתכן לתת למתכנן המקבל שכר מגוף פרטי (יהיה מוכשר ככל שיהיה) להיות המייעץ למועצה באותו עניין.

2. סביר להניח שאדריכל אשר תכנן אזור מסוים בעבר הקרוב עבור גוף פרטי וגיבש תפיסה תכנונית לגביו, יתקשה לייעץ באופן מקצועי ואובייקטיבי לגוף אחר ולהציע תפיסות תכנוניות כאלה או אחרות שעלולות להיות בניגוד עניינים לעבודתו הקודמת.

3. סביר להניח שעבור הוצאה כספית בסדר גודל כזה מכספי ציבור יש לקיים מכרז מסודר, שאחד מתנאי הסף למועמדים יהיה חוסר ניגוד עניינים.4. מינהל מקרקעי ישראל ביצע בשנת 2002 תכנית אב לעתלית בעלות של כמיליון שקל מכספי ציבור. התכנית נעשתה על דעת המועצה של עתלית ותוך שיתוף הציבור (ע"י האדריכלים בני איזק ומיכה רטנר וחברת "אנוש").

בעקרון העמותה רואה בחיוב את קידום ביצועה של "תוכנית אסטרטגית" לעתלית ומברכת על אישור התקציב לכך. עם זאת, מאחר ולהליך הכנת התכנית האסטרטגית של עתלית ולתוצאותיו יהיו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האזור ואופיו לדורות הבאים, כמו גם על איכות החיים, הסביבה והשמירה על הטבע, הוא חייב להתבצע תוך אחריות ציבורית ובאופן ראוי ותקין, בכדי להשיג את התוצאות הטובות כיותר שניתן.

כראש המועצה אנו רואים בך גורם בכיר האחראי אישית על התהליך ותוצאותיו. לפיכך אנו מבקשים שתבטל את מינויו של משרד האדריכלים הנבחר ותתחיל את התהליך מחדש באופן הולם ותקין.

בברכה מקרב לב,
טלי מרסלנד
עמותת כחול ירוק

עמותת "כחול ירוק" היא ארגון סביבתי ללא כוונות רווח, הפועל באמצעות מתנדבים למען שמירה על הסביבה והטבע בחוף הכרמל.

העתקים:
מר ירון פרידמן מנכל מועצה אזורית חוף הכרמל.
מר ירון רם סגן יו"ר מועצה אזורית חוף הכרמל.
מר בני מכבי יו"ר ועד עתלית
עידית נס מבקרת מועצה אזורית חוף הכרמל.
עו"ד שרון דוידסקו יועצת משפטית מועצה אזורית חוף הכרמל.[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com