עברית  |  English  |  דף הבית >> חזון >> שימור שטחים פנויים
 
שטחים פתוחים

העולם המערבי עד למגמה הדוגלת בשמירה על איכות הסביבה. מדינות העולם מקיימות שיתוף פעולה לאור העקרון המנחה של "פיתוח בר-קיימא" כאיזון נאות בין מדיניות הפיתוח והצמיחה וההגנה על הסביבה. על הפיתוח והצמיחה בהווה להיעשות תוך התחשבות במגבלות המשאבים הטבעיים, בקצב התחדשותם, בזיהום ובצרכי הדורות הבאים. פיתוח בר-קיימא של משאבי הקרקע מוותר על תועלת מיידית למען שיקולים אשר פרותיהם יתקבלו בעתיד התכנון בר-קיימא נדרש לאחריות שהיא מעבר לאופק הנראה בעין ומעבר לשיקולים של תכנון ברמה המקומית.

לנוף הפתוח חשיבות במגוון תחומים. מבחינה אקולוגית, הוא מהווה תנאי לקיומם של בתי גידול, ומצע למגוון החי והצומח המאפיין את הארץ. בנוסף, משמר הנוף הפתוח אזורים בהם מחלחלים מים למאגרי מי התהום ומספקים מי שתייה. לשטח הפתוח גם תרומה חיונית לאיכות החיים. הוא מגונן על האוכלוסייה ממטרדי רעש וזיהום ותורם לאספקת אוויר ראוי לנשימה. מבחינה חברתית, הנוף הפתוח מהווה מוקד לפעילות נופש בחיק הטבע, אשר הדרישה לה עולה עם גידול האוכלוסין. לבסוף יש לזכור את החשיבות החזותית של הנוף הפתוח, כמעצב את מראה דמותה של הארץ, על תרבותה וההיסטוריה שלה, ואשר מהווה אבן שואבת לתיירות.[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com