עברית  |  English  |  25/5/06

לכבוד
מר מיכה לינדשטראוס.
מבקר המדינה

א. נ. שלום רב


הנדון: מינוי משרד אדריכלים להכנת תכנית אסטרטגית לעתלית ללא מכרז תוך ניגוד עניינים

לאחרונה התבשרנו כי מליאת המועצה האזורית חוף הכרמל אישרה בישיבתה האחרונה באפריל 2006 את מינויו של משרד נעמה מליס לעמוד בראש צוות שיעסוק בהכנת "תוכנית אסטרטגית" לעתלית ולייצג את המועצה בעניין תכנית המתאר של מחוז חיפה- תממ 6.

המינוי נעשה ללא מכרז, ובעלות של כ 350,000 ש"ח (ככל הידוע לעמותת "כחול ירוק").

בינואר 2006 סיים משרד האדריכלים נעמה מליס תכנון של איזור בריכות המלח בעתלית עבור חברת המלח לישראל בע"מ ובמימונה. בתוכנית זאת, שהוכנה עבור יזם פרטי, בעל אינטרס נדל"ני וכלכלי בעתלית,
יש פגיעה משמעותית באיכות הסביבה בישוב עתלית ובטבע בכלל.


עמותת כחול וירוק סבורה שהליך המינוי בו נבחר משרד האדריכלים הינו פסול מהסיבות הבאות:

1. קיים ניגוד עניינים בולט במינוי משרד אדריכלים זה, שהרי לא ייתכן לתת למתכנן המקבל שכר מגוף פרטי (יהיה מוכשר ככל שיהיה) להיות המייעץ למועצה באותו עניין.

2. סביר להניח שאדריכל אשר תכנן אזור מסוים בעבר הקרוב עבור גוף פרטי וגיבש תפיסה תכנונית התואמת את האינטרסים של גוף פרטי זה, יתקשה לייעץ באופן מקצועי ואובייקטיבי לגוף ציבורי לגבי אותו אזור. מתכנן זה עלול להציע תפיסות תכנוניות כאלה או אחרות שעלולות להיות מושפעות מעבודתו הקודמת ועלול להיווצר ניגוד עניינים.

3. הדעת נותנת שעבור הוצאה כספית בסדר גודל כזה מכספי ציבור, יש לקיים מכרז מסודר ולתת אפשרות למתכננים נוספים להתחרות בכדי שיבחר המתכנן המתאים ביותר לתפקיד. מן הראוי שאחד מתנאי הסף למשתתפים במכרז התכנוני יהיה העדר ניגוד עניינים.


בעקרון העמותה רואה בחיוב את קידומה של "תוכנית אסטרטגית" לעתלית, ומברכת על אישור התקציב לכך.

עם זאת, מאחר ולהליך הכנת תכנית האב של עתלית ותוצאותיו יהיו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האזור ואופיו לדורות הבאים, כמו גם על איכות החיים, הסביבה ושמירה על ערכי התרבות, הטבע והנוף, הוא חייב להתבצע תוך אחריות ציבורית ובאופן ראוי ותקין, בכדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר שניתן.

מספר פניות שלנו לראש המועצה, בכתב לא נענו ובישיבה בתאריך 18/5/06 הודיע לנו ראש המועצה כי אינו מתכוון להיענות לבקשתנו ולבטל את המינוי.

מאחר והתהליך כבר החל, אנו פונים אליך ומבקשים שתבדוק את העניין בדחיפות ותפעל לביטול המינוי של משרד האדריכלים הנבחר ותחייב את המועצה לבצע את ההליך באופן מסודר וראוי.

בברכה ותודה,
טלי מרסלנד
מנהלת עמותת כחול ירוק

עמותת "כחול ירוק" הינה עמותה התנדבותית ללא מטרות רווח הפועלת למען איכות הסביבה בשטח המועצה האזורית חוף הכרמל.

העתקים:

מר בני מכבי- יו"ר ועד עתלית
מר כרמל סלע- ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
מר שמאי אסיף – ראש מינהל התכנון משרד הפנים
.

מצורפים:
1) מכתבנו למר כרמל סלע ראש המועצה מתאריך 18/5/06
2) מכתב תזכורת למר לכרמל סלע מתאריך 24/5/06

העתקים:
ח"כ רוני בראון- שר הפנים
מר שמאי אסיף – ראש מינהל התכנון משרד הפנים
מר כרמל סלע- ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
מר בני מכבי- יו"ר ועד עתלית[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com