עברית  |  English  |  דף הבית >> סיכום מפגש ראשון תוכנית האב של עתלית
 

רשימת הנושאים משיתוף הציבור שהתקיים ב- 18.5.06 –עתלית


תהליך שיתוף הציבור במסגרת התוכנית האיסטרטגית לעתלית מובל ע"י ראש המועצה האזורית חוף הכרמל כרמל גבע, ראש הועד של עתלית מר בני מכבי ומזכיר הישוב מר חגי עטיה יצא לדרך ב-.18.5.06 בשעה 18:00.

התהליך מורכב ממספר שלבים כאשר המטרה היא להגיע יחד לגיבוש תפיסה מוסכמת באשר לעתיד היישוב.

במפגש הראשון השתתפו כ- 50 איש , נציגי שכונות, אנשי מקצוע של הרשות,
חברי ועד היישוב ונציגי שירותים. בחלקו הראשון של המפגש הועלו וזוהו בעיות ומאפיינים של עתלית ואילו בחלקו השני, תוך דיון בקבוצות, גובשו כוונים ראשוניים להגדרת חזון. כחומר רקע לדיון הובאו נתונים סטטיסטיים, מפות ותצריפי תכניות.

להלן רשימת הנושאים שהועלו במפגש, כהכנה לקראת המפגש השני בו יידונו משמעויות הנושאים שנידונו במפגש הראשון.

המפגש השני יתקיים ב- 6.6.06 בשעה 18:00 ויוצג אף הוא באתר.

להלן רשימה של הנושאים כפי שהועלו ונרשמו בדיון:

התחום החברתי- קהילתי

· מחסור בגני ילדים ובתי ספר

· מיקום מוטעה באשכול היישובים (7)- יש שני סוגי תושבים-חזקים וחלשים. עתלית אינה מקבלת מספיק עבור החלשים.

· אין חיבור בין הקהילות השונות.

· קיימת בעיה של אלכוהוליזם וסמים בישוב

· קיים מחסור במסגרות לנוער כגון: מועדון נוער, ספורט לנוער, יחידה לקידום נוער, תנועת נוער – הילדים חסרי תעסוקה.

· אין ספורט תחרותי

· שכונת קנדי זקוקה לשיקום

· ריבוי פריצות וגניבות – אזלת יד של המשטרה

· קיימת מגמה של עזיבת צעירים והזדקנות האוכלוסייה- המקום אינו מושך אוכלוסייה חדשה וחזקה –אין איזון דמוגרפי.

· קיים פוטנציאל קהילתי אבל חסר חזון

· במקום שהבינוי צפוף האוכלוסייה חלשה ובבינוי לא צפוף האוכלוסייה חזקה

· אין הגדרה לאופי המקום

· אין תשתית מספקת בתחום החינוך ביישוב- אין חטיבות ביניים ותיכון וחלק מילדים אינם לומדים ביישוב ( גם מקרב גילאי בתי הספר היסודים).

· חסרות פעילויות תרבות

· בחלק מהמשפחות מצוקה כלכלית קשה

· אין קאנטרי קלאב ביישוב.

· אין אשכול פייס ראוי לעיר הגדולה של חוף הכרמל

· גודל האולכוסייה של עתלית אינו יכול לספק את השירותים (סף כניסה נמוך מגוון מצומצם).

· עודף בתי כנסת

· אין מוזיאון ראשונים

· אין "סופרים"התחום הכלכלי תיירותי

· אין גוף המטפל בייזמות בעתלית- (יש להקים חברה כלכלית)

· אין מפעלי היי-טק

· המבצר אינו מנוצל כאתר תיירותי

· למפעלי המלח השפעה גדולה מידי בעתלית

· אין שימור והשמשה של האתרים הארכיאולוגיים ביישוב

· ביישוב נקודות ייחודיות ברמה ארצית היכולות לשמש כבסיס כלכלי ליישוב

· חוסר מימוש פוטנציאל- תרבות, טבע ,נוף

· חוסר טיפוח החוף ומימוש היתרון שבו (בית ספר ימי).

· חסר אזור תעשייה נקיה

· למיקום של היישוב פוטנציאל גדול

· אין ניצול של רצועת החוף (ליד נווה ים) שהינו פוטנציאל תיירותי בנוסף לחוף הצפוני.

· קיימת בעיית תדמית ליישוב

· חסר מרכז ביישוב היכול להיות ממוקם במקום מרכזי ונגיש

· חוסר בצביון שישמר את עתלית הישנה – מדרחוב (רחוב המייסדים)

· שמירה על צביון חוות אהרונסון.


התחום הפיסי

· אין מספיק גני משחקים ובגנים אין מספיק מתקנים

· טיפול תנועתי לא נכון

· התעשיה הכימית מהווה מיטרד ביישוב

· יש שפת ים "ללא ים".

· אילוץ – הצבא

· מחסור בתשתיות

· אין ניצול קרקע נכון וזכויות בניה

· אין מגוון ושילוב באופי הבינוי.

· מחסור בתשתית תחבורה ותחבורה ציבורית

· הרכבת גורמת למטרד

· עתלית עברה שיפור משמעותי בשנתיים האחרונות

· רצועת החוף אינה מנוצלת

· חסרות כניסה ויציאה דרומית ביישוב.

· אין חיבורים רוחביים (היישוב מחולק לכל אורכו)

· רוב שטח היישוב מתוכנן.

· אין לקבל מאליו את התוכנית

· בבריכות המלח יש לעודד קינון פלמינגו

· אין חיבור תשתיות בין חלקי היישוב

· הבניה החדשה ביישוב חסרת אופי וייחוד

· אין תוכנית אב ליישוב

· ההשקייה במי הביוב גורמת לסירחון

· ישנם מפגעים תחבורתיים – אין אכיפת חוק.

· אין חיבור פיזי בין חוף הכרמל ועתלית

· קיים מעבר רכבת יחיד

· קיימת תלות בתחבורה ציבורית ובהסעות ילדים

· כניסה אחת בשכונות מהווה בעייה

· אין שטחים ציבוריים מספקים

· אזור התעשייה בכניסה הצפונית פוגע בתיירות

· אין בתי כנסת בשכונות החדשות

· קיים קפאון בפיתוח ובניה ביישוב

· בשעות העומס קשה לצאת לכביש 4 (אין רמזור).

· המשאיות של מפעלי המלח מהוות מיטרד

· הצבא חוסם את המבצר ופיתוח עתלית

· אין מרכז לעתלית

· אין סדר עדיפויות ברור בקידום התוכניות בעתלית

· אין בנק ביישוב.

· תשתיות "קורסות" – אין חשיבה אסטרטגית לתחזוקת תשתיות (ביוב, כבלים, חשמל).

· אין תאום מערכות

· פיל לבן ליד תחנת הרכבת

· אין טיילת בעתלית

הגדרות לחזון העיר

· יישוב כפרי בעל איכות חיים גבוהה המנצל את הפוטנציאל הימי והתיירותי והמהווה מוקד משיכה לצעירים ומבוגרים.

· יישוב בית המממש את הפוטנציאל הסביבתי וההסטורי תוך היותו מרכז באזור הכולל מאפייני בעלי איכות גבוהה בחינוך , בחברה, ובסביבה ובעל איפיונים עצוביים יחודיים.

· עתלית הנה בעלת משאבים טבעיים, ארכיאולוגיים והסטוריים עם חיבור לים- החזון רואה חיזוק וחיבור של היישוב לסביבה תוך שימור השטחים הירוקים -אופי ישוב כפרי תוך עיבוי בניה בשטחים הבנויים ושימור סביבה ירוקה וטיפוח הארכיאולוגיה.

· בניה צמודת קרקע עם חיבור בין השכונות תוך הגבלת צפיפות בניה (4 יחידות לדונם) , רמה אקולוגית גבוהה, ניצול הים, עם אורינטציה כפרית. יישוב שיהפוך למרכז אזורי עם רמת חינוך גבוהה שתהיה אבן שואבת לצעירים ועם מערכת תמיכה חברתית של התושבים לנזקקים.

· עתלית תטפח את משאבי התרבות, הטבע והנוף היחודיים שבה כישוב בעל צביון כפרי עירוני ים תיכוני עם איכות חיים המשתלב בסביבה ויהווה מוקד תיירותי ותרבותי בקנה מידה ארצי ובין לאומי.


[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com