עברית  |  English  |  התנועה טוענת במכתבה לראש המועצה האזורית חוף הכרמל, כרמל סלע כי ההתקשרות מעלה חשש לניגוד עניינים כבד. זאת לאור העובדה כי משרד האדריכלים נעמה מליס ביצע עבודות תכנון בעבור משפחת דנקנר, בעלת חברת תעשיות מלח במתחם המלח בעתלית, עד חודש ינואר 2006.
במסגרת התקשרות זו בין משפחת דנקנר למשרד, קבע המשרד כללים תכנוניים למתחם המלח. בין היתר, קבע המשרד כי יש להפוך את מתחם בריכות המלח למרכז העירוני של עתלית, הקמת בתי מגורים, מרכז מסחרי, טיילת ומלונות. יצוין, כי כיום תמ"מ 6 (תוכנית המתאר למחוז חיפה), אשר הופקדה לאחרונה בוועדה המחוזית במחוז חיפה, מייעדת את מתחם המלח לשימוש אחר מזה אשר הוצע באזור על-ידי המשרד. עצם בחירת המשרד, לצורך כתיבת התנגדות לתמ"מ 6 פגומה נוכח ניגוד העניינים הקיים בין האינטרסים אותם ייצג בעבר הלא רחוק עבור חברת תעשיות המלח לבין האינטרסים של תושבי עתלית. בנוסף מבקשת התנועה לברר את הפרטים הבאים: א. מהן העבודות לשמן נשכר משרד האדריכלים. ב. מה הסכום שהובטח תמורת העבודה. ג. מה עמדת המועצה לגבי תמ"מ 6, לשם כך ביקשה לקבל לידה עותקים מפרוטוקולי הישיבות בהן גובשה. במכתבה הדגישה התנועה, כי התקשרויות המועצה עם גופים לקבלת עבודה, צריכה הייתה לקחת בחשבון הן את כשירותן לבצעה, אך לא פחות מכך, את החובה למנוע ניגוד עניינים. כאשר מתבצעת עבור המועצה עבודה על ידי גוף המצוי בניגוד עניינים, הרי שעלולים להיפגע הן האינטרסים של העירייה ותושביה והן אמון הציבור במועצה ובפעולתה. דרישה זו אף מתחדדת, נוכח העובדה כי נעמה מליס הינה שותפתו לשעבר של מר אסיף שמאי- מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים. יצוין כי בימים אילו, תלויה ועומדת בבית-המשפט העליון עתירת התנועה למען איכות השלטון בישראל כנגד הסכם שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל לחברות המלח, אשר לפיו יקבלו חברות המלח בעת שינוי יעוד הקרקעות זכויות בנייה רחבות היקף.

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com