עברית  |  English  |  דף הבית >> המאבק להצלת חופי הכרמל >> שומרים על חוף נווה ים >> נסיעת רכבי שטח על חופי הים בתחום המועצה
 
  
המחלקה המשפטית

                                                                                                                                                                               3 ביולי 2006
    לכבוד                                                                                                                                                                           
    מר כרמל סלע- ראש המועצה האזורית חוף הכרמל
    קיבוץ עין כרמל                                                                         בפקס: 04-8136349
    ד.נ. חוף הכרמל 30860
 
 
     ראש מועצה נכבד.,
 
הנדון: נסיעת רכבי שטח על חופי הים בתחום המועצה
 
    שלום רב,
 
    הריני לפנות אליך מטעם מרשתי, עמותת "אדם טבע ודין- אגודה ישראלית להגנת הסביבה", הפועלת בכלים משפטים,
    מקצועיים וציבוריים לקידום ההגנה על איכות הסביבה, כדלקמן:
 
 1. לאחרונה התקבלו במשרדי העמותה פניות תושבים ונציגי עמותת "כחול וירוק" אשר הלינו על תופעה מדאיגה הקיימת בכמה מחופי הרחצה בתחומי המועצה-
  תופעת נסיעת רכבי השטח על החולות. אחד החופים שהוזכרו כבעייתיים הנו חוף נווה ים.
 
 1.  מיותר לציין כי תנועת כלי רכב לרבות ג'יפים בחופי הרחצה, מעבר לאיסור החוקי שיפורט להלן, מהווה סכנה בטיחותית לשוהים בחוף, וכן מפגע סביבתי לנוף, לחי ולצומח.
 
 1. בחוק איסור נהיגה בחופי הים, התשנ"ז- 1997, ישנו איסור מפורש על נסיעת אדם ברכב בחוף הים. ישנם סייגים בחוק, ברם, על פי המידע המצוי בידי מרשתי,
  כלי הרכב המסתובבים בחוף אינם עושים זאת למטרות שמירה על ביטחון הציבור, פיקוח או הצלה.
 
 1. כך גם, בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד- 2004, בין הפעולות המוגדרות כפוגעות בסביבה החופית המוגנת, ניתן למצוא "פגיעה במערכות אקולוגיות המתקיימות בסביבה החופית...", "גרימת סיכון או נזק לאזורי מחיה של מיני צומח או בעלי חיים ולרבייתם בסביבה החופית..." וכד'. מיותר לציין כי נסיעה פראית של רכבי שטח בשטח ה"סביבה החופית" גורם למפגעים אלה ולרבים נוספים.
 
 1. באחריות המועצה לדאוג לביטחון התושבים ולשמירת הסביבה החופית בשטחה ולעשות כל שביכולתה לאכוף זאת על ידי פקחים של המועצה, פקחים של המשרד לאיכות הסביבה וכן שוטרים. סמכות זאת עולה משני החוקים שצוטטו דלעיל.
 
 1. חוף הים התיכון הינו אחת המתנות יקרות הערך שהמועצה האזורית חוף הכרמל זכתה לה ועל כן היא מחויבת לשמור עליו לטובת כלל הציבור ולא לעצום עיניה בעת שהופך לסכנה ממשית לציבור הנופש ולסביבה החופית.
 
 1. אבקש לדעת כיצד בכוונתך למגר תופעה אסורה זו בעיצומה של עונת הרחצה.
 

       אודה לתשובתך המהירה לאורה תכלכל מרשתי את המשך צעדיה, 

                                                                                                                                                      בברכה,

                                               ענת מוסנקו, עו"ד.

[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com