עברית  |  English  |  
 

פעילות מיחזור בבית הספר "גלי עתלית"

ניבה לוברמן רכזת חברתית ואחראית מועצת התלמידים בביה"ס 'גלי עתלית' מדווחת: במהלך כל השנים לומדים בבית הספר "גלי עתלית" את נושא איכות הסביבה כחלק מתכנית הלימודים.

השנה הושם דגש על מעורבות
 ועשייה פעילה של התלמידים: איסוף סוללות ישנות במתקן איסוף מתאים, איסוף נייר למחזור בפחים של חברת "אמניר", איסוף בקבוקי שתייה ופחיות במתקן של חברת  א.ל.ה, איסוף מכלי דיו של  מדפסות HP  בתום השימוש, איסוף אשפה אורגנית בפחים מיוחדים - כתוספת מזון לפינת החי בבית הספר. 

בנוסף לרווח הערכי, התלמידים מתוגמלים ע"י חברת א.ל.ה וחברת מחזור מיכלי המדפסות בסכום כספי עבור הפריטים שנאספו, בכסף שמתקבל נרכשים אביזרים ומשחקים לרווחת התלמידים בהפסקות .

אנו שמחים לבשר לציבור הרחב בעתלית, שלאחרונה הותקנו בחצר בית הספר כלוב "אביב" לאיסוף בקבוקי משקה גדולים של ליטר וחצי, שלושה פחי איסוף לבקבוקי פלסטיק, זכוכית ופחיות שתייה שיש עבורם דמי פיקדון.

הפחים ממוקמים סמוך לגדר בית הספר הפונה לכביש כדי שכל תושב המעוניין לתרום את חלקו למחזור יוכל להשליך בהם בקבוקים ופחיות שיש עבורם דמי פיקדון. פחים אלה ירוקנו על ידי תלמידי מועצת התלמידים "מועדת הירוקים" ותכולתם תתווסף לשאר הבקבוקים הנאספים בבית הספר.
 
כמו כן, הותקן בחצר מיתקן אחסון לשקיות גדולות מלאות בבקבוקים למחזור הממתינות לאיסוף חברת א.ל.ה.,
 וזאת כפתרון למצוקת מקום אחסון הבקבוקים שנתקלנו בה בתחילת השנה.

אני מודה לגדעון בצלאל וטלי מרסלנד מעמותת 'כחול ירוק' שעוזרים לנו בפרויקט חשוב זה למען הסביבה וילדינו.

אני פונה אליכם בבקשה לשתף איתנו פעולה למען איכות הסביבה ומחזור בבית הספר כדי שנוכל להגדיל את כמות המחזור.

בתקווה לשיתוף פעולה.


[חזור למעלה]

כחול וירוק  ת.ד. 3047 עתלית  30300      טלפקס 04-9840821       mail@cahol-yarok.com